Учебна програма – Сесия 1 – гр. Русе – 2023 г.

Учебна програма с практически занятия в гр. Русе – 27.02.2023 г. Теория – онлайн обучение Понеделник 27.02.2023 г. 17.00 ч. – 21.00 ч. Модул 1 Теми: Официално откриване от Координатора проекта (резюме на това, което предстои и представяне на екипа…

Прочети повече

Учебна програма – Сесия 2 – гр. София – 2023 г.

Учебна програма с практически занятия в гр. София – 24.04.2023 г. Теория – онлайн обучение Понеделник 24.04.2023 г. 17.00 ч. – 21.00 ч. Модул 1 Теми: Официално откриване от Координатора проекта (резюме на това, което предстои и представяне на екипа…

Прочети повече

Учебна програма – Сесия 3 – гр. Пловдив – 2023 г.

Учебна програма с практически занятия в гр. Пловдив – 26.06.2023 г. Теория – онлайн обучение Понеделник 26.06.2023 г. 17.00 ч. – 21.00 ч. Модул 1 Теми: Официално откриване от Координатора проекта (резюме на това, което предстои и представяне на екипа…

Прочети повече

Учебна програма – Сесия 4 – гр. Бургас – 2023 г.

Учебна програма с практически занятия в гр. Бургас – 28.08.2023 г. Теория – онлайн обучение Понеделник 28.08.2023 г. 17.00 ч. – 21.00 ч. Модул 1 Теми: Официално откриване от Координатора проекта (резюме на това, което предстои и представяне на екипа…

Прочети повече

Учебна програма – Сесия 5 – гр. Габрово – 2023 г.

Учебна програма с практически занятия в гр. Габрово – 30.10.2023 г. Теория – онлайн обучение Понеделник 30.10.2023 г. 17.00 ч. – 21.00 ч. Модул 1 Теми: Официално откриване от Координатора проекта (резюме на това, което предстои и представяне на екипа…

Прочети повече