Учебна програма – курс Премиум – Сесия 5 – 2024 г.

Учебна програма с практически занятия в гр. Габрово – 28.10.2024 г. Теория – онлайн обучение Понеделник 28.10.2024 г. 17.00 ч. – 21.00 ч. Модул 1 Теми: Официално откриване от Координатора проекта (резюме на това, което предстои и представяне на екипа…

Прочети повече

Учебна програма – курс Премиум – Сесия 4 – 2024 г.

Учебна програма с практически занятия в гр. Габрово, гр. Пловдив, гр. Бургас – 26.08.2024 г. Теория – онлайн обучение Понеделник 26.08.2024 г. 17.00 ч. – 21.00 ч. Модул 1 Теми: Официално откриване от Координатора проекта (резюме на това, което предстои…

Прочети повече

Учебна програма – курс Премиум – Сесия 3 – 2024 г.

Учебна програма с практически занятия в гр. Габрово, гр. Пловдив, гр. Бургас – 24.06.2024 г. Теория – онлайн обучение Понеделник 24.06.2024 г. 17.00 ч. – 21.00 ч. Модул 1 Теми: Официално откриване от Координатора проекта (резюме на това, което предстои…

Прочети повече

Учебна програма – курс Премиум – Сесия 2 – 2024 г.

Учебна програма с практически занятия в гр. Габрово, гр. Пловдив – 29.04.2024 г. Теория – онлайн обучение Понеделник 29.04.2024 г. 17.00 ч. – 21.00 ч. Модул 1 Теми: Официално откриване от Координатора проекта (резюме на това, което предстои и представяне…

Прочети повече

Учебна програма – курс Премиум – Сесия 1 – 2024 г.

Учебна програма с практически занятия в гр. Габрово, гр. Пловдив – 26.02.2024 г. Теория – онлайн обучение Понеделник 26.02.2024 г. 17.00 ч. – 21.00 ч. Модул 1 Теми: Официално откриване от Координатора проекта (резюме на това, което предстои и представяне…

Прочети повече

Учебна програма – курс Стандарт – Сесия 5 – 2024 г.

Учебна програма с практически занятия в гр. Габрово – 28.10.2024 г. Теория – онлайн обучение Понеделник 28.10.2024 г. 17.00 ч. – 21.00 ч. Модул 1 Теми: Официално откриване от Координатора проекта (резюме на това, което предстои и представяне на екипа…

Прочети повече

Учебна програма – курс Стандарт – Сесия 4 – 2024 г.

Учебна програма с практически занятия в гр. Габрово, гр. Пловдив, гр. Бургас – 26.08.2024 г. Теория – онлайн обучение Понеделник 26.08.2024 г. 17.00 ч. – 21.00 ч. Модул 1 Теми: Официално откриване от Координатора проекта (резюме на това, което предстои…

Прочети повече

Учебна програма – курс Стандарт – Сесия 3 – 2024 г.

Учебна програма с практически занятия в гр. Габрово, гр. Пловдив, гр. Бургас – 24.06.2024 г. Теория – онлайн обучение Понеделник 24.06.2024 г. 17.00 ч. – 21.00 ч. Модул 1 Теми: Официално откриване от Координатора проекта (резюме на това, което предстои…

Прочети повече

Учебна програма – курс Стандарт – Сесия 2 – 2024 г.

Учебна програма с практически занятия в гр. Габрово, гр. Пловдив – 29.04.2024 г. Теория – онлайн обучение Понеделник 29.04.2024 г. 17.00 ч. – 21.00 ч. Модул 1 Теми: Официално откриване от Координатора проекта (резюме на това, което предстои и представяне…

Прочети повече

Учебна програма – курс Стандарт – Сесия 1 – 2024 г.

Учебна програма с практически занятия в гр. Габрово, гр. Пловдив – 26.02.2024 г. Теория – онлайн обучение Понеделник 26.02.2024 г. 17.00 ч. – 21.00 ч. Модул 1 Теми: Официално откриване от Координатора проекта (резюме на това, което предстои и представяне…

Прочети повече