Училище за Соларни Специалисти 2024 г. – Курс Премиум

След завършване на курса се издава документ валиден за Република Сърбия.