Училище за Соларни Специалисти 2024 г. – Сърбия – Курс Стандарт

След завършване на курса се издава документ валиден за Република Сърбия.