Училище за Соларни Специалисти 2023 г.

След успешно завършване на курса по част професия „Монтьор на енергийни съоръжения и инсталации”, специалност „Възобновяеми енергийни източници”, обучаваните получават УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ, издадено от МОН.