Практика

По време на практическите занятия в провежданият от Училище за Соларни СпециалистиКурс за монтажник на фотоволтаични и соларни съоръжения и инсталации, се използват:

Оборудването за практическите занятия е предоставено от МИК-ГРИЙН

СЕРТИФИКАТИ

По време на практиката
се използват автомобили
BAW Pony