Блог

Учебна програма – Сърбия – курс Премиум – Сесия 5 – 2024 г.

Учебна програма с практически занятия в гр. Пирот – 25.11.2024 г. Теория – онлайн обучение Понеделник 25.11.2024 г. 17.00 ч. – 21.00 ч. Модул 1 Теми: Официално откриване от Координатора проекта (резюме на това, което предстои и представяне на екипа…

Прочети повече

Учебна програма – Сърбия – курс Премиум – Сесия 4 – 2024 г.

Учебна програма с практически занятия в гр. Пирот – 23.09.2024 г. Теория – онлайн обучение Понеделник 23.09.2024 г. 17.00 ч. – 21.00 ч. Модул 1 Теми: Официално откриване от Координатора проекта (резюме на това, което предстои и представяне на екипа…

Прочети повече

Учебна програма – Сърбия – курс Премиум – Сесия 3 – 2024 г.

Учебна програма с практически занятия в гр. Пирот – 29.07.2024 г. Теория – онлайн обучение Понеделник 29.07.2024 г. 17.00 ч. – 21.00 ч. Модул 1 Теми: Официално откриване от Координатора проекта (резюме на това, което предстои и представяне на екипа…

Прочети повече

Учебна програма – Сърбия – курс Премиум – Сесия 2 – 2024 г.

Учебна програма с практически занятия в гр. Пирот – 27.05.2024 г. Теория – онлайн обучение Понеделник 27.05.2024 г. 17.00 ч. – 21.00 ч. Модул 1 Теми: Официално откриване от Координатора проекта (резюме на това, което предстои и представяне на екипа…

Прочети повече

Учебна програма – Сърбия – курс Премиум – Сесия 1 – 2024 г.

Учебна програма с практически занятия в гр. Пирот – 25.03.2024 г. Теория – онлайн обучение Понеделник 25.03.2024 г. 17.00 ч. – 21.00 ч. Модул 1 Теми: Официално откриване от Координатора проекта (резюме на това, което предстои и представяне на екипа…

Прочети повече

Учебна програма – Сърбия – курс Стандарт – Сесия 5 – 2024 г.

Учебна програма с практически занятия в гр. Пирот – 25.11.2024 г. Теория – онлайн обучение Понеделник 25.11.2024 г. 17.00 ч. – 21.00 ч. Модул 1 Теми: Официално откриване от Координатора проекта (резюме на това, което предстои и представяне на екипа…

Прочети повече

Учебна програма – Сърбия – курс Стандарт – Сесия 4 – 2024 г.

Учебна програма с практически занятия в гр. Пирот – 23.09.2024 г. Теория – онлайн обучение Понеделник 23.09.2024 г. 17.00 ч. – 21.00 ч. Модул 1 Теми: Официално откриване от Координатора проекта (резюме на това, което предстои и представяне на екипа…

Прочети повече

Учебна програма – Сърбия – курс Стандарт – Сесия 3 – 2024 г.

Учебна програма с практически занятия в гр. Пирот – 29.07.2024 г. Теория – онлайн обучение Понеделник 29.07.2024 г. 17.00 ч. – 21.00 ч. Модул 1 Теми: Официално откриване от Координатора проекта (резюме на това, което предстои и представяне на екипа…

Прочети повече

Учебна програма – Сърбия – курс Стандарт – Сесия 2 – 2024 г.

Учебна програма с практически занятия в гр. Пирот – 27.05.2024 г. Теория – онлайн обучение Понеделник 27.05.2024 г. 17.00 ч. – 21.00 ч. Модул 1 Теми: Официално откриване от Координатора проекта (резюме на това, което предстои и представяне на екипа…

Прочети повече